Tarihçe


logoyıldızlı

çakıl kafe

Cezainfaz kurumları personelinin yaşamış olduğu sorunların sosyal medyada yeteri kadar dile getirilememesi, bu konuda büyük eksikliklerin olması, mevcut oluşumların sosyal mecrayı göz ardı etmesi sebebiyle 20 KASIM 2012 tarihinde facebook.com/genccte sosyal platformu kurulmuştur.

Kısa zaman içerisinde ilgi duyulan, takipçisi gün be gün katlanan platform, Türkiye çapında yaygınlaşarak Genccte olarak bizlere kurumlarımız ve personellerimizin farklı bir lisanı olarak misyon edinilmiştir.

Türkiye çapında çeşitli dernek ve şahısların desteği ile organize olan Genccte Ankara Çalıştayı için bir araya gelme kararı almıştır.

20 NİSAN 2013 tarihinde 12 ilden 6 dernek ve bireysel katılımında yoğun  olduğu çalıştayımız Ankara toplanmıştır.

Çeşitli başlıkların ele alındığı toplantımızda en önemli husus olan Cezainfaz Kurumu çalışanlarına ait GÜN ve HAFTANIN olmayışıdır. Katılımcıların ortak kararı olarak üstlendiğimiz misyonumuz gereği hemen çalışmalara yoğunluk verilmiştir.

Edindiğimiz misyon gereği yola çıktığımız arkadaşlarımız ile Genel Müdürümüz Sayın Enis Yavuz YILDIRIM’ ın kabulüyle 29 mayıs 2013 de makamında ziyaretinde bulunarak alınan kararları kendilerine ilettik.

Genccte olarak sesimizi her noktaya iletebilmek ve destek sağlamak amacıyla o zaman Eğitim Daire Başkanı olan şuan AR-GE Daire Başkanlığı görevini ifa eden Sayın Vehbi Kadri KAMER ile görüşme gerçekleştirdik.

Olumsuz koşulların hızımızı kesmesine müsaade etmeden karşılaştığımız her zorlukla inancımız ile karşı durduk ve yeni oluşumumuz yeni fikirlerimiz ve projelerimiz ile siz değerli meslektaşlarımızın huzurundayız.

www.genccte.com

#GüçlüTürkiyeYeniCTE

Facebook.com/genccte